A.W.A.K.E.

Aaron McNaught är en kanadensare som jobbar med företag för att få dem att verka på toppen av sin förmåga. Fokus ligger på jobbnivå och att medarbetarna ska vara på topp, men det finns lite godis för oss vanliga människor här också. Jämför din situation med de här uttalandena från hemsidan Waking Up To Life. Granska dem och använd det du finner något värde i. Lämna resten utan att investera ilska, oro eller sorg i det.


A - Awareness

Du är uppmärksam på din upplevelse just nu, med energi och klarhet, vilket gör dig snabb i reaktionen, flexibel och anpassningsbar. Detta är det optimala mentala tillståndet.

W - Walk the Talk

Du gör som du säger med integritet och självförtroende, eftersom du lever utifrån din egen djupaste sanning.

A - Accepting

Du har acceptans för din nuvarande situation samtidigt som du har den större bilden klar för dig och hela tiden tar steg för att göra det som är viktigast för dig.

K - Keeping in contact

Du har kontakt med ditt inre, ditt hjärta och den djupa klokskapen hos ditt mest mogna och utvecklade själv.

E - Embodying

Du förkroppsligar en känsla av livfullhet, vitalitet och humor därför att du inte gått vilse bland dina tankar.

Enkelt uttryckt, att vara "vaken" innebär att du lever ditt liv till fullo, använder varje ögonblick som en möjlighet att förverkliga den otroliga potential du har som människa.
Att å andra sidan vara sovande, innebär att du går på autopilot, är glömsk, borttappad, ineffektiv, omedveten, reaktiv och lever utifrån de lägsta nivåerna av ditt varande. Du drömmer och snubblar dig genom livet och fantiserar bara om att du är vaken.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License