Vetenskapsdatabaser

För den som själv vill leta

Det finns mycket att hitta, men oftast får man bara läsa en resumé - ett "abstract". För att komma åt hela texter krävs medlemsskap eller tillgång till universitetsbibliotek och liknande.

Det vetenskapliga paradigmet tillåter bara kunskap inom vissa bestämda ramar. Man förvillas lätt till två misstag när man närmar sig det vetenskapliga samhället utan större förkunskaper. Fallgrop 1: Vetenskapen vet allt - fel. Vetenskapen hittar detaljer inom väldigt snävt definierade områden och allt som inte grundar sig på positivistisk vetenskapssyn och materialism är dömt på förhand. Fallgrop 2: Vetenskapen är objektiv och fristående från andra intressen - fel. Forskare är människor och de har åsikter och ideologiska agendor precis som vilken annan människa som helst. Läs all forskarlitteratur med fullt påslaget kritikfilter. Det finns mycket inom forskarvärlden som är uppenbar bluff, det kan tom icke-akademiker upptäcka med sunt förnuft. Var uppmärksam och läs med hjärtat och använd ditt eget förnuft. Vetenskapen har inte alla svar. Glöm aldrig att fråga dig själv "Vem tjänar på att jag tror på det här?".

Samtliga kommentarer till länkarna är kopierade från respektive sajt.

Science Direct - ScienceDirect contains over 25% of the world's science, technology and medicine full text and bibliographic information.
PubMed - A service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health
Scirus - for scientific information only. The most comprehensive scientific research tool on the web. With over 450 million scientific items indexed at last count, it allows researchers to search for not only journal content but also scientists' homepages, courseware, pre-print server material, patents and institutional repository and website information.


Tillbaka till Forskning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License