Utrensning med koriander

Kurt R Sandvik i Göteborg föreslår följande metod för utrensning.

Gör en tinktur på bladen av färsk ekologiskt odlad koriander (finns KRAV-märkt på Coop) som blandas med ren starksprit, helst 60%-ig (tandläkare har ren 70%…). Blanda en handfull blad (hela den köpta växtens blad) med ca tre deciliter av spriten, låt dra i tio dagar. Dryga ut till ca 20%. Droppa sedan fem droppar under tungan två ggr per dag i en vecka. Öka sedan dosen till tio droppar tre ggr per dag i ungefär ett par veckor. Alkoholutlösta ämnen i koriandern tar sig via kindernas trigeminusnerver samt från luktsinnets nervbanor upp till hjärnan. I hjärnan sker en utrensning av kvicksilver som inom kort letar sig ner till lungspetsarna för att efter bara några minuter visa sig i utandningen. Psykokinesiolgi, biotronapparat e dyl hjälpmedel kan anv. för mätning av utandningsluften. Koriandertinkturtester har gjorts i USA m h a injisering av radioaktivt kvicksilver som först hamnade i hjärnan och i kroppens nervceller och efteråt förts ner till lungorna och ut ur kroppen via utandningen efter bara några minuter!

För att samtidigt få ut kvicksilver i vävnaderna så tillsätt i stora mängder, under hela tiden, ramslök, klorellaalger samt vitlök. Eventuellt i tinkturform. Tag även en mineral, vitamin, klorofyll samt övriga vitalia i en naturlig/syntetfri storkur, t ex jonstillande basgörande pH-STARTkur. Se www.phbalans.se under ”Produkter”. Se upp med anv. av homeopatiska kvicksilverpotenseringarna som ev. kan frigöra kvicksilver i t ex hjärnan. Tag helst naturens rena oförvanskade medel i s f intellektets tilltrixade påhittade börs”läke”piller e dyl piller på väg mot börsen.

Vid sanering av kvicksilveramalgam så tag skydd hela tiden, såsom basisk kalk t ex pH-KALK (buffrar, kadmium, bly, kvicksilver, strontium, aluminium m fl), koriandertinktur, björk-aska, aktivt kol i tablett eller rent kolpulver (buffrar gifter i vätska), stibium (buffrar giftiga gaser), C-vitamin (t ex helnyponpulver), svavelhaltiga aminosyror (t ex bipollen, rams- och vitlök), klorellaalger och/eller brännässla (buffrar bl a kadmium, nickel, bly, formaldehyd och insekts-medel) samt några cl Hg-bindande sprit (Många är alkoholister p g a kvicksilverförgiftning.). Ha en basisk kalk, kol och askblandning i munnen. Förbered tandlagaren – tandhjälparen. Även tandlagaren giftexponeras ju - dags för statens lejda (män?) att erkänna inför de bakomljusetförda. De kan även erkänna att dricksvattnet behöver renas samt att flertalet läkemedel inte alls läker.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License