Uppvaknandets Faser

Det finns mång tänkare, psykologer och pedagoger som har försökt hitta modeller för hur vårt medvetande fungerar och utvecklas, samt vad som händer vid övergången mellan faserna och i mötet mellan nivåerna.

Bland mina favoriter hör Ken Wilber vars nio nivåer från den transpersonella psykologin har förklarat en hel del "lustigheter" som jag själv råkat ut för, men det finns fler.

Exempel att lära från

Ken Wilbers nio nivåer
David Korten - fem utvecklingsnivåer
Råd till "nyvakna"
Uppvakningssyndromet

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License