Terapier

Allt som stärker immunförsvaret

De två viktigaste sakerna man behöver göra är att ta bort källan till problemet och stärka kroppens självläkande förmåga. Detta är helt oberoende av vad orsak eller verkan är och är grunden för hälsa. Att ta bort källan till problemet avhandlas under rubriken "Utrensning" i menyn Åtgärder. Maten är nästa del att tänka på. Den har fått en egen rubrik i huvudmenyn - se under Mat som medicin. Resten av immunstärkande åtgärder finns här.

Homeopati
Ayurveda
Emotional Freedom Technique (EFT)
Ekologisk medicin
Tillskott

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License