Den sovande människan

Omedvetenhet om sig själv, sin omvärld och sina möjligheter samt en böjelse att leva ett liv fullt av rädslor, måsten, orosmoment och krav, driver människor till vansinne. Krav på trygghet och säkerhet ställs, men längtan efter detta i ett tillstånd av rädsla är en bottenlös brunn. Den går inte att fylla.

De som har makten gynnas bara om vi är rädda och kämpar för att vara en del av Spelet. De som hoppar av kallas både det ena och det andra för att skrämma dem som är kvar från att göra detsamma. Vem är du?

Varje sund individ lär födas med möjligheten att uppleva fyra olika känslor; rädsla, ilska, sorg och glädje. Alla andra känslor lärs in och utvecklas under hela livet, om man tillåter en sådan utveckling. Rädslan, ilskan och sorgen kan utvecklas till hat, medan glädjen kan utkristalliseras till flera olika grader av kärlek.

Att leva ut sina reflexmässiga "negativa" känslor leder till elände. Den som lär sig att välja är fri.

Sover du?
A.W.A.K.E.
Den "goda" människan
Allopatins (skolmedicinens) myter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License