Självhjälp

"Det är ingen som tänker på mig - alla bara tänker på sig." Så skulle man kunna konstatera att läget är. Men det har gått ett steg till - "alla bara tänker på pengar". Vår förmåga att värdera saker har smittats av pengasystemet. Dessa symboler för värdering har blivit det enda vi tillskriver värde. Därför är det bara de som har pengar som har råd att skaffa sig den vård de behöver. Vi andra måste tänka på oss själva.

Självhjälp innebär flera saker, från att leva ett så sunt liv man kan till att ta hand om konsekvenserna om något skulle hända. Här kommer en samling olika tips.

Hur kan jag få min läkare att samarbeta med mig?
Har du för mycket eller för lite magsyra?
Provsvar när vården inte vill samarbeta
Betrakta allt som symptom
Litteratur om självhjälp
Hälsodeklaration - hur många symptom har du?
Patientinformation - tandläkaren Christer Malmströms råd till patienter
Försurning av miljön = försurning av människan
Teflon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License