Samarbetsvilliga läkare

Att hitta en sådan är inte lätt

De flesta läkare verkar tillhöra utvecklingsnivå tre enligt Kortens modell, och är mest intresserade av att följa reglerna och slippa tänka själva. Systemet vi har i Sverige gör det lite svårare för oss att kunna välja fritt. Den sk valfriheten i familjeläkarsystemet är snarast av illusorisk art - de läkare en vanlig fattig människa har råd med arbetar på samma ställe och har samma chef. De är alla skolade i samma "företagskultur" som härstammar från militära fältskärer. Den militära ordningen är kvar inom vården och nymodigheter som integrativ medicin ses inte med blida ögon. Det stör ordningen.

Ett annat problem är att vår socialiserade sjukvård inte berörs särskilt mycket av efterfrågan. Det finns ingen egentlig "marknad" där köpare och säljare kan mötas. Vården har ett begränsat synsätt vilket innebär att folk bara är sjuka om det går att bevisa sjukdom med någon av de begränsade metoder som vården har valt att använda sig av. Om det finns andra metoder som är bättre så får man bekosta dem själv.

Det kan låta som om jag vill införa någon sorts total marknadslösning - det vill jag absolut inte - men den gamla strukturen hänger inte med i vad som händer utanför dess väggar längre. Det behövs en ny syn på hälsa och sjukdom. Sjukvårdskostnaderna skenar i hela västvärlden, inte bara i Sverige. Vi måste lägga pengarna där det är billigast, dvs på förebyggande hälsovård, inte på dyra maskiner som tynger landstingen med underhåll, räntekostnader och dyra utbildningar. Vi måste lämna in bilen på årlig besiktning - varför krävs ingen "årlig besiktning" av vår hälsa? Till denna problematik hör också att sjukvården sitter i läkemedelsindustrins knä. Läkarens uppgift har gått från att läka till att bli langare av lagliga droger.

Att välja läkare

Det finns några riktlinjer för vad du bör titta efter. Tänk efter före vad som är viktigt för dig, hur du tänker och hur stort ansvar du själv anser att du har över din egen hälsa.

Innan du bestämmer dig för en läkare, se om du kan få svar på följande frågor:

1. Jag tar vitamintillskott och väljer noga vad jag äter. Vad anser du om det?
2. Jag anser att det är jag som är herre över min kropp och jag vill att du blir en medhjälpare i min process. Hur ställer du dig till det?
3. Jag är skeptisk till läkemedelsindustrins utbredning och jag tänker inte godta några mediciner eller behandlingar innan jag har dubbelkollat med alternativen. Vad anser du om det?

Om du vågar ställa de här frågorna till dina läkare hemma på vårdcentralen så gör du inte bara dig själv en tjänst. Om fler vågar göra detta kommer det att uppfattas som en "folkstorm" till slut. Tillsammans kan vi skapa den efterfrågan som gör att vården blir mänskligare och riktar in sig på att hela oss istället för att droga bort symptomen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License