Rensa i kroppen

One size fits all - not…

Det finns många som har gjort erfarenheter på området. Vi är alla olika så det som fungerar för en människa kanske inte fungerar för nästa. Om du inte har möjlighet att mäta hur tillståndet är i din kropp går det alltid att dra några generella slutsatser i detta samlade material.

Carina Bengs tips
Utrensning med koriander
The Doctor Within - ett 60-dagars detoxprogram
Fluor sliter på amalgam

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License