Psykiska besvär

Orsak och verkan hos känslor och kemikalier

Detta är inte allopatins starka sida. I första hand ägnar de sig åt att tysta symptom och i andra hand åt att kalla saker de inte kan förklara som idiopatiska: orsak okänd. Det finns ingen större passion för att utreda svåra fall och söka sig till kärnan av problemet så att patienten kan bli frisk på riktigt.

Biokemi och hur olika substanser fungerar i kroppen är en vetenskap som medicinen lägger ner mycket kraft och pengar på. Tanken är att det är kroppens substanser som skapar problem som t ex psykiska avvikelser. Tänk om det är tvärtom? Att vissa känslor skapar vissa tillstånd i kroppen. När det gäller stress så håller nog de flesta skolmedicinare med, eftersom det går att bevisa hur kortisol och adrenalin frigörs, men i övriga fall verkar de kallsinnigare.

Psykiska besvär anses uppstå pga av att det finns för mycket eller för litet av olika ämnen, men orsaken till varför det är så utreds aldrig. Man antar att det är substanserna som orsakar reaktionen. Det skrivs ut mediciner som ska rätta till balansen, men om obalanserna uppstår genom trauman, erfarenheter och känslor, då kommer man aldrig åt problemets kärna.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License