Praktiserande EFT-utövare

Emotional Freedom Technique

Metoden är skapad av Gary Craig, en ingenjör som utbildade sig inom tekniken TFT skapad av Dr Callahan. Gary tyckte att TFT var för komplicerat och plockade russinen ur kakan vilket ledde till en enkel teknik som vem som helst kan lära sig och använda på sig själv, vänner och hjälpsökande.

Det finns ingen officiell auktorisering av EFT än, men två från Gary Craig fristående organisationer har utbildningar med egna certifieringar. En officiell certifiering är på gång.

Utövare av EFT

Stella Lindblom, Sunne, Värmland
Center för energipsykologi, Ystad
Per Thuresson, Göteborg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License