Om Sajten

Var hittar jag vad?

Menyn till vänster

Under rubriken Personliga berättelser är det meningen att allt fler personer ska kunna berätta om sina egna erfarenheter så att det blir en lång lista som andra kan läsa, begrunda och lära sig av. Det finns mycket fakta om kemikalier och symptom att hitta om man letar, men det är mer sällan man får höra en människa av kött och blod tala om sina erfarenheter. Själv uppskattar jag att läsa sådant eftersom det känns sannare och uppriktigare än statistiska sammanställningar som resulterar i opersonliga sammanfattningar som "ger neurologiska skador".

Om du har erfarenheter att dela med dig av, hör gärna av dig! Se under kontakt.

Menyraden

Under Allmän info samlar jag generell information av olika slag. Det handlar om saker som ligger på systemnivån ovanför det jag vill ägna sidan åt, men som ändå är bra att ha med för att beskriva avgränsningen.

Under menyn Kvicksilver tänker jag samla det som direkt hör ihop med detta grundämne; toxicitet, symptom av förgiftning, hur frågan behandlas politiskt, användningsområden och historia samt vilka gränsvärden som används i olika sammanhang och i olika länder.

Åtgärder samlar info om vad man kan göra åt kvicksilverförgiftning i synnerhet och liknande besvär i allmänhet. Tonvikten ligger förskjuten mot självhjälpshållet och icke-allopatiska metoder. Det enda skälet för det är att skolmedicinen i princip inte ser att amalgam är något problem, och att det därför varken finns symptom eller sjukdomstillstånd kopplade till detta, eller anledning att tro på patienter som beskriver dessa besvär.

Relaterad info använder jag för att stapla information om specifika saker, i huvudsak vad olika växter och kryddor innehåller för intressanta och stärkande substanser och vilka ämnen i kroppen som gör vad och hur de påverkas av miljögifter.

Jag älskar dialog, därför finns det ett forum där sådan kan uppstå. Min avsikt är inte att fylla det med information bara för att det ska se använt ut, den informationen finns under de andra rubrikerna. Här är det meningen att intresserade ska kunna prata med mig och varandra om saker som har med sajtens ämnen att göra. Var inte rädd för att det ser tomt ut - använd det!

Det sista området - Uppvaknandet - ligger vid sidan om men är ändå starkt knutet till ämnet. Att råka ut för hån, misskreditering, idiotförklaringar osv bara för att de krämpor man har inte stämmer med några kända sjukdomar som är sanktionerade av Socialstyrelsen, gör att man går igenom vissa stadier av sinnestillstånd. Det första är att tron på att vården är här för att hjälpa människor får sig en svår smäll. Sen börjar grubblerierna och misstanken att de har rätt - jag kanske är psykotisk - åtminstone känns det som om jag håller på att bli tokig efter mötena med läkare. Sen blir man arg och börjar lära sig, ta reda på saker och lyssna på vad andra i samma situation säger. Till sist inser man att det bästa för att rädda sig själv är att ge vården fingret och lösa problemet själv. Detta är de stadier varje "yrvaknande" resulterar i. Därför beskriver jag förstadiet - Den sovande människan, Uppvaknandet samt vägen till ett bättre liv.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License