Den officiella linjen

Kvicksilver är ett miljögift - vad har det med oss att göra?

Det finns någon sorts glapp i mångas medvetande mellan miljön därute och miljön inne i våra kroppar. Det är som om det inte finns någon koppling miljö - hälsa.

De flesta har fått lära sig lite kemi på grundskolan och gymnasiet. Man fick bl a titrera en sur bufferlösning tills ett omslag i pH skedde. Det var en tråkig labb. Man droppade och droppade, men inget hände. Men plötsligt på bara ett par droppar slog det om och pH rusade i höjden. Den bilden är en liten spegel av vår jord och våra kroppar. Man kan tåla en hel del, men plötsligt är det något som brister.

Läroböcker, akademiker och faktaböcker säger ganska lite som man kan förstå på ett personligt plan. Förklaringarna är abstrakta och relaterar inte till upplevelser som man kan känna igen sig i. Här är ett litet urval. Mina personliga erfarenheter från flera års studier i akademiska miljöer har fått mig att förstå att "vetenskap" inte nödvändigtvis återspeglar en objektiv sanning. Hur frågor ställs, vilka begränsningar man använder och ofta också vilket svar man förväntar sig eller önskar, inverkar påfallande ofta på resultaten. Dessutom får man fråga sig vilka som finansierar forskningen och vad de intressena vill ska bli "sanning".

Vad säger myndigheterna?

Försäkringskassan är mycket bestämd i sin åsikt om amalgamsanering - NEJ!!!

Socialstyrelsen är vag men har dock en sorts försiktighetspolicy i sina föreskrifter (SOSFS 1991:6 (M)).

När det gäller barn hänvisar man till två utländska studier som i princip kommer fram till att det är tydligt att barn med amalgamfyllningar har högre halter av kvicksilver i urinen, men att det inte finns några skillnader i neurologiskt hänseende mellan dessa barn och de som behandlats med kompositmaterial. Vad som händer efter längre tids exponering vet man inte. Socialstyrelsens slutsats är att det inte forskats tillräckligt för att man ska kunna uttala sig med någon säkerhet. (Kvicksilverexponering från amalgam och dess långtidseffekter på barn)

"Duktiga idioter"

Alla bär vi på åsikter och uppfattningar, saker vi har lärt oss på ett eller annat sätt. Många gånger upprepar vi bara vad auktoriteter har sagt, utan att reflektera eller ta reda på mer. Här är några länkar till alster jag funnit som är exempel på vad "duktiga idioter" har skrivit på nätet.

Wikipedia Sverige - "amalgam är ofarligt" samt brist på/gamla uppgifter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License