Miljögifter

Kemikaliesamhället och vår hälsa

Utvecklingen av nya kemikalier och spridningen av dem följder exakt samma exponentiella kurvor som det mesta andra i vår kultur; befolkningsökningen, tekniska utvecklingen, antalet skrivna dokument etc etc. Vi är inte konstruerade för tusentals nya och giftiga föreningar. Nya kemikalier finns på många ställen som t ex industri och typiska arbetsplatser för kemiska substanser, men de finns också i mat, medicin och i våra kläder.

För att ett företag ska kunna stoppas enligt EUs lagar, så måste EU eller någon officiell myndighet bevisa att ämnet är farligt. Vi hade en annan lag i Sverige innan vi gick med i EU - att företaget som ville släppa ut ett nytt ämne måste bevisa att det var ofarligt, men den regeln föll bort.

Bland de som rasar för att påkalla vilka otroliga risker vi utsätter oss för finns Naturskyddsföreningen. Info finns även hos Arbetsmiljöupplysningen, länkar till databaser, Arbetsmiljöverket, Arbetsplatsguiden om förbättrade arbetsplatser, Svensk byggtjänst med sökning på "kemiska risker".

Om du vill prata om detta - kom till diskussionsforumet! För detta krävs att du skapar ett konto på denna sida - klicka på Create account i översta menyraden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License