Litteratur om amalgam

Boktips för den som behöver veta mer

På svenska

Böcker att läsa på nätet:

Kvicksilver från tand-amalgam - av docent Patrick Störtebecker
Fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom - av professor Robert Olin

Mer info med länkar:

Amalgamförgiftad? - Hur blir jag frisk? - av leg tdl Christer Malmström och Annika McClintock
Frisk utan amalgam - av Ann-Marie Lidmark och Christer Malmström
Fri från amalgam - av Magnus Nylander
Sjuk av amalgam - av leg tandläkare Olle Rehde

Länkar till andra sidor:

Kvicksilver i amalgam - en arbetsmiljörisk - enkätstudie av tandvårdspersonal gjord 1990-92.

Tänderna - sambandet mellan tänder och sjukdomar - av Håkan Helgetun

Förändringar i hälsotillståndet efter utbyte av giftiga tandfyllningsmaterial - resumé av Mats Hansons bok om 519 patienter och deras omänskliga bemötande i vården.

Natten skingras Dagen gryr - av Birgitta Maria Storgårds som beskriver amalgamsjuka med hjälp av prosalyrik.


Tillbaka till Böcker & filmer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License