Länkar

Länkar till diverse sidor av allmänt intresse

Länkar till mer specialiserade sidor hittas under respektive ämnen i den övriga menyn.

På svenska

Amalgamskadefonden
Tandvårdsskadeförbundet
IAOMT - den svenska sidan
Misac - medicinsk forskning och utveckling av leg tandläkare Christer Malmström.
Amalgam.se
kvicksilver.org - samma ägare som amalgam.se? Sajten verkar ha varit fridfull sedan 2006.
Hg? Nej tack!
Carinas och Elisabeths amalgamsida
Frihet till hälsa - en gräsrotsorganisation till försvar för medborgarnas rätt till hälsa
Adante - specialsida av Jordstrålningscentrum

Svenska myndigheter

Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket

På engelska

IAOMT - International Academy of Oral Medicine and Toxicology
Amalgaminfo från IAOMT - omfattande och kreativt kritisk hemsida.
Mercury Poisoned
Holistic Dentistry Practice - tandläkare Dr John Roberts, England
Huggins Applied Healing - Amalgamsanering sedan 1973
Herb Allure - två amerikaner som blivit friska efter sanering. De rekommenderar varmt boken Amalgam Illness.

Andra sidor av intresse

Antroposoferna i Järna
Fritt helsevalg - norsk sajt om rätten att själv välja hur man ska bli frisk
Alliance for Natural Health

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License