Läkningsmyter

För att en sjuk person ska kunna bli frisk krävs mediciner och ibland även kirurgiska ingrepp

En kropp har inte förmågan att själv läka sig. För att läkning ska kunna ske måste "det onda" tas bort ur kroppen med hjälp av kemikalier som oftast ger biverkningar eller genom kirurgiska ingrepp där "det onda" skärs bort. En allopatisk läkare har som uppgift att inte ingripa och ge behandling så länge de mediciner och behandlingar som finns att tillgå ger fler och svårare besvär än själva sjukdomen förklarade en läkare för mig en gång. Även om det bevisligen är så att en patient lider av något så kan en läkare inget göra om det saknas medicin eller metoder för just det besväret eller den grad av besvär. Läkaren tillstod att det kanske inte var så bra för patienten, men att läkarens uppgift är att inte tillfoga mer skada än vad som redan skett, och därför är det många behandlingar som inte kan genomföras och många patienter som inte får hjälp. Att sjukdom kan tyda på för mycket av något, så att detta något måste bort, verkar inte vara en möjlighet i det officiella tankegodset för den allopatiska ideologin.

I praktiken avfärdar man kroppens egen helande förmåga som fungerar dagligen och sätter större tilltro till kemikalier och yttre ingrepp. Bland dem som har avvikande åsikter finns bl a:

Eric Robins, amerikansk läkare. Han pratar om varför han anser att EFT och att arbeta direkt med känslor har så stort värde i denna intervju. (ca 4 min)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License