Kvicksilvrets historia

Redan de gamla egyptierna…

Kvicksilver har varit ett känt gift i hundratals år. Ändå har det använts som "medicin" med allvarliga konsekvenser, ända in i våra dagar. Är det kanske dags att avsluta den här barbariska traditionen?

Kvicksilver och alkemi
Kvicksilver mot könssjukdomar
"De stora amalgamkrigen"
Kritik mot amalgam på 1800-talet
Amalgamsanering anno 1916


Andra sidor med historisk information

På svenska

Rhönnstad om amalgamet i historien - mycket info om amalgam i historiskt perspektiv

På engelska


Tillbaka till forskning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License