Mat som medicin

De flesta växter och kryddor innehåller verksamma ämnen i någon form

På grund av industriframställningen av mat och industrialiseringen av jordbruket så innehåller många råvaror inte det de borde längre. Ju mer man kan göra själv desto bättre. Det bästa är om man kan få tag i lokala, nyskördade, ekologiskt eller biodynamiskt odlade råvaror eller till och med odla själv. Hel- och halvfabrikat innehåller begränsade mängder av verksamma ämnen.

Exakt vilka ämnena är och vad de har för verkan är däremot inte känt i alla lägen, men forskning pågår hela tiden. Här kommer det att samlas, hoppas jag, en förskräcklig massa info om olika råvaror till mat. Enklast är att använda sökfunktionen överst på sidan. Annars kan du ögna igenom listorna nedan.

A - E
F - J
K - O
P - T
U - Ö

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License