Glutamat

Glutamat - smakförstärkare - kinesmat

Oftast hör man ordet glutamat när det talas om smakförstärkare, men glutamat är också en kroppsegen substans. För mycket glutamat kan ge diverse neurologiska problem och det är inte utan anledning diskussionernas vågor går höga när det gäller tillsatsen i mat.


Ökade halter av glutamat sätts i samband med fibromyalgi och som en följd av metallförgiftning, bl a kvicksilver. Mats Hanson gör HÄR ett inlägg mot professor Robert Olin (expert på fibromyalgi) och hans senaste skrift. Mats Hanson säger "Min bedömning är att Olins modell när det gäller t.ex. fibromyalgi har mycket som talar för sig, men att det vetenskapliga underlaget är bristfälligt, med ett undantag: kvicksilver!"


Tillbaka till Kroppens ämnen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License