Kroppens ämnen

Här kommer jag att samla info om olika kroppsegna ämnen och vad som anses hända om man får för mycket eller litet av dem.

Glutamat

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License