Kritik mot amalgam på 1800-talet

Förgiftning genom frätande sublimat bildat i munnen från amalgampluggar i tänderna - J. Payne, tandläkare, i Chicago Medical Journal, juli 1873. Artikel översatt till svenska av Mats Hanson på Tandvårdsskadeföreningens sida.


Tillbaka till Historia

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License