Kontakter i vården

Skolmedicinen är fortfarande skeptisk

Risken att få ett bemötande som inte är värdigt en hjälpsökande och sjuk människa är överhängande i Sverige idag. Men det finns individer som fattat vad det handlar om och går mot strömmen. Sådana hjältar finns det länkar till här.

Cedern hälso och sjukvårdBirger Gran, Luleå - En privatpraktiserande läkare som tar amalgampatienter på allvar.

Birgitta Brunes på Brunes Pharm jobbar med MS-patienter men har lite info om kvicksilver också.

ABC Livshälsan finns på Hälsans hus i Stockholm. Landstingstaxa.

Vidarklinikens husläkarmottagning i Stockholm. Antroposofisk vårdcentral på Söder.

Dr Erik Enby i Göteborg

Integrerad funktionsmedicin - IFM, finns i Göteborg och Falun.

Ulrika Åberg - fristående expert på kvicksilver- och elöverkänslighet.Tel. 0500-43 36 42 eller 43 45 30.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License