Kontakt

Vem äger sajten?

Jag heter Stella. I jakten på information för att förstå mig själv och min egen situation hittade jag mycket som var matnyttigt. Det ville jag på något sätt göra lättillgängligt för mig själv, men även för andra som kan ha nytta av att veta samma saker.

Inriktningen på materialet är att beskriva erfarenheter, mina egna och andras, samt skriva om intressanta saker jag stött på. Vetenskapen kallar personliga erfarenheter "anekdotiska" och tillskriver dem inget som helst värde. Själv finner jag dem både intressanta och upplysande. Jag har också ambitionen att samla så mycket material som möjligt för att göra det överskådligt. I de fall jag inte säger något i eget namn hänvisar jag till källan, i möjligaste mån med länkar till andra hemsidor.

Frågan om vad som är rätt och fel är inte bara en faktafråga, utan även en fråga om erfarenhet och verklighetsuppfattning. Jag är kritisk till den västerländska medicinens sätt att hantera ofärd och drar mig inte för att säga vad jag tycker. Det är en fråga om ideologi. Det finns vissa grundförutsättningar inom varje ämnesområde. Allopatin - skolmedicinen - har sin, den alternativa sektorn har sin. Stod de inte på var sida om vad man kan uppfatta som ett ideologiskt avgrundsdjup, så skulle de inte betraktas som motståndare av utövarna och användarna. Det skulle inte behövas program som KAM och institutioner som Integrativ medicin och personer som Christina Doctare skulle vara ute i ogjort väder. Men nu finns det en skiljelinje och som jag ser det är det inte till patienternas fördel att det förhåller sig på det viset. Jag är långt ifrån ensam i den åsikten och det vill jag berätta om.

Om du har något konstruktivt att säga, fråga om eller om du vill bidra med information till sajten, skicka gärna ett mejl till mig. es.liamdeeps|ls#es.liamdeeps|ls

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License