Kärlek är svaret

Våra kroppar är digitala. Cellerna kan vara inställda på försvar eller läkning. De kan inte läka samtidigt som de försvarar sig, och de kan inte försvara sig medan de jobbar med läkning.

Stress i alla dess former ställer om celler från läkningsläge till försvarsläge. Långvarig stress gör att cellerna under långa perioder inte har någon chans att läka och hela sig. Personer med PTSD eller förgiftning kan lida av att celler permanent står i försvarsläge vilket i sin tur leder till att sjukdomar lättare kan utvecklas i fred. Kvicksilver aktiverar en av de grundläggande stressreaktionerna i kroppen, den sk HPA-axeln, och det spelar alltså ingen roll om man är avslappnad och glad till sinnet - stressreaktionen är påslagen ändå.

Om man är förgiftad eller sjuk är det ändå viktigt att man gör allt för att ställa om cellerna till kärlek (läkning) istället för rädsla (försvar). Detaljerade tips kan du hitta under rubriken Åtgärder i menyn. Länkarna på den här sidan är valda för att leda yrvakna genom de jobbiga stadierna fram till accepterande och kraftsamling. Till detta behövs också rikliga doser kärlek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License