IAOMT - Mercury Emissions

Kvicksilverånga från amalgam är mätbart!

(Läsa hela artikeln på engelska; publicerad 2007-05-03)


Studien gjordes av IAOMT tillsammans med nio erfarna tandläkare som fick varsin laddning med amalgam från tre olika tillverkare som de bearbetade som om de gjorde en fyllning. Proverna skickades till kemiavdelningen på University of Kentucky där de lagrades i tre månader för att ytligt kvicksilver skulle försvinna.

Mätningarna gjordes vid rumstemperatur och man använde utrustning som kan känna av kvicksilver på nanogramnivån. De mängder som mättes låg ca 1000 gånger över den nivån. Ingen åverkan gjordes på materialet för att öka kvicksilveravgången. Tidigare försök har visat att lätt tandborstning ökar kvicksilveravgången väsentligt, ibland mer än tio gånger. Storleken på proverna motsvarar en mindre amalgamfyllning i munnen.

Det fanns stora variationer i kvicksilveremissioner mellan proverna både för samma tillverkare och samma tandläkare. Man vet inte varför.

Även de prover som uppvisar lägst kvicksilveravgång, 4-5 mikrogram kvicksilver per cm2, avger mellan 133 och 667 gånger mer kvicksilver än vad som tidigare "uppskattats" av amalgamanhängare vid utfrågningar i den amerikanska kongressen. Med tanke på den varsamma hanteringen visar studien på den minsta nivån av kvicksilver som kan avgå från motsvarande små amalgamfyllningar.

För amalgam med 50% kvicksilver skulle det ta 182 respektive 45 år för kvicksilvret att förångas från amalgamet vid emissionerna 5 respektive 20 mikrogram per dag. Ca 80% av inandad kvicksilverånga lagras i kroppen, med lång halveringstid. Därför måste amalgamfyllningar räknas till en av de största källorna för mänsklig kvicksilverbelastning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License