Homeopater

Praktiserande homeopater

Följande lista över praktiserande homeopater har jag bara samlat på måfå av det jag hittat på nätet. Jag har ringa erfarenhet av området själv och det finns ingen ordning i listan. Jag rekommenderar ingen enskild terapeut - du måste själv avgöra om homeopati kan vara rätt väg för dig.

Hälso-Lasse, Trollhättan
Björn Lundberg, Stockholm
SAKHs terapeutlista
Svenska homeopaters riksförbund - terapeutlista
Silvekliniken, Staffanstorp
HomeopatiCentrum, Malmö och Stockholm
Pulsatilla homeopati, Alingsås

Homeopatmedel genom internet

Homeopatmedel på nätet
Lifeland webaffär


Tillbaka till Terapeuter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License