Symptomens progression över tiden

Tänkte att det är bra att göra en genomgång av hälsoläget m hj a Hälsodeklarationen en gång om året minst. Kanske oftare om jag känner att det händer saker.

Hälsodeklaration oktober 2008

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License