Gränser för Hg

Ur en artikel av Mats Hanson, Tandvårdsskadeföreningens hemsida:

3. ”Hur kan en sån liten volym föranleda bekymmer?”
Svar: Till och med de som rutinmässigt arbetar med kvicksilver förväxlar ofta volym med massa. Kvicksilver har tätheten 13,5 g/ml. För att komma upp till ATSDR:s minimum risk nivå om 0,2 mikrogram/m³ i ett rum om 30 m³, erfordras endast 6 mikrogram kvicksilver i luften. Detta är lika med 0,4 nanoliter Hg eller 0,0000004 ml.


Tillbaka till Lagar och gränsvärden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License