Glödlampor förbjuds

Stoppa kvicksilverlamporna!

(kopierat från Motgift www.klokagubben.se)

EU har beslutat att ersätta glödlamporna med kvicksilverlampor (lågenergilampor) och Sverige måste följa efter.

Det var Europeiska kommissionens ekodesignkommitté som den 8 december 2008 klubbade igenom kommissionens förslag att stegvis fasa ut användningen av glödlampor inom EU. Glödlampor förbjuds inom EU.

Det är en gåta hur våra kära politiker kan låta ett sådant beslut gå igenom när man vet att kvicksilver är ett av våra farligaste miljögifter och så farligt att man också genom politiska beslut framdrivit att kvicksilver skall förbjudas i all produktion, tandvård och inom industrin from 1 juni 2009 enligt Nya regler om kvicksilver - "Förbudet innebär att kvicksilver, kvicksilverföreningar och beredningar inte får släppas ut på den svenska markna­den, användas i Sverige eller yrkesmässigt föras ut från Sverige". Då kan man fråga sig varför det helt plötsligt ska införas i våra hem, bland våra barn i så stor skala.

Lågenergilampor innehåller ca 5 mg kvicksilver per lampa. Sverige har 2 000 000 hushåll vilket betyder att 0,5 - 1 ton kvicksilver kommer att finnas i våra hem. 5 mg kvicksilver i en kubikmeter luft är en dödlig dos vid inandning.

Varför kvicksilverlampan inte är ett bra val jämfört med glödlampan

Kvicksilverlamporna kan förgifta vår miljö, oss och våra barn om de inte hanteras rätt. Kvicksilver är ett fruktat miljögift (en tesked kvicksilver förgiftar en medelstor insjö) och är ett av våra farligaste miljögifter enligt kemikalieinspektionen

Kunskapen hur de ska hanteras är mycket, mycket dålig. Om man tex dammsuger upp en sönderslagen lampa gör det att man sprider giftet ännu mer. Många vet inte att lågenergilampor innehåller kvicksilver och de slängs då i hushållssoporna.

Så här bör du hantera kvicksilverlamporna enligt kemikalieinspektionen.

Kvicksilver är något som kroppen tar upp, ackumulerar och lagrar och har en mycket lång halveringstid. Denna tendens till ansamling i organismen innebär att upprepad exponering, på sikt innebär att en toxisk (giftig) dos uppnås.

* Eu-kommissionen räknar kallt med att det i Europa bara är ca 20% av alla lampor som kommer att hanteras rätt och nå "milöfarligt avfall" på återvinninsstationen. Vilket betyder att 80% av allt kvicksilver i dessa lampor - uppskattningsvis 10 ton kvicksilver i Europa - kommer att gå ut i vår natur, förgifta vår flora, fauna och till slut oss. Tänk på vår framtid och våra barn!
* Kvicksilverlamporna kräver särskild hantering och förvaring. Vilket är kostsamt i pengar, i energi och inte minst för miljön. Om Sverige inte själv bygger dyra slutförvaringssystem så ska kvicksilvret transporteras till TYSKLAND för slutförvaring. Kan det finnas någon energivinning i detta??

· Kvicksilverlampor, sägs spara energi. Men det är tveksamt. Att framställa lamporna kräver mer energi (ca 10 ggr mer energi) än att tillverka vanliga glödlampor, och slutförvaringen kräver energi. Våra myndigheter dessutom har ingen kunskap om vi däremellan verkligen sparar någon energi.

Lågenergilamporna är en bluff!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License