Forskarrapporter

"Det finns ingen forskning om att amalgam är farligt"

Detta är en lögn som har upprepats och fortfarande är gångbar, till och med inom läkarkåren år 2008. Nedan finns ett embryo till en sammaställning av den forskning som gjorts. Till att börja med kommer jag att samla på rapporter som visar att amalgam utgör en fara. På sikt hoppas jag att jag orkar göra en sammanställning av rapporter som visar att amalgam inte är farligt, samt även kommentera i de fall jag hittar några metodologiskt begravda hundar. Forskarvärlden är full av forskning med förbestämda syften.

Sammanställningar

The Case Against Amalgam - artikel i pdf-format som mycket pedagogiskt går igenom och jämför forskningsresultat från både äldre och nyare studier.
Dr John Roberts - Boyd Haley och alzheimers - Proteiner som binder nukleotider i hjärnan, tubulin och kreatinkinas (CK), får minskad nukleotidbindande förmåga och onormal fördelning i hjärnvävnad hos alzheimersjuka. Både tubulin och kreatinkinas har i sina säten en mycket reaktiv sulfhydryl-grupp som hindrar den biologiska aktiviteten om den modifieras. Kvicksilver har hög affinitet för sulfhydryler och är bevisligen en kraftig inhibitor för dessa proteiners biologiska aktivitet.
Sammanställning av aktuell forskning - tandläkare Henrik Lichtenberg, Danmark. Artikeln på engelska.
HET-projektet - drabbade berättar, rapporter i pdf-format samt beställningsbart.


114 träffar på "amalgam" på PubMed
Scirus - en sökning på begreppen "thyroid", "female" och "amalgam" gav 341 träffar.


Tillbaka till forskning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License