Är du sur?

Efter att ha läst en del om amalgamets faror kanske du är det, rent känslomässigt, men hur är det med pH i kroppen? För att olika processer ska fungera bra så ska blod, saliv osv ha ett visst pH. Är det utanför intervallet leder det till obalanser. Med en så försurad miljö vi har så finns risk för att du kan lida av lågt pH, men det är mätbart.

Försurning blev uppmärksammat i Sverige på allvar 1967 när kultursidan i DN skrev om hur gamla byggnader och statyer eroderades av surt nedfall. På den tiden användes t ex mycket eldningsolja med hög svavelhalt och man hade inga föreställningar om att någon energikris skulle kräva effektiviseringar. Det mesta sura nedfallet fick vi från egna anläggningar, näst mest från England och alla deras koleldade anläggningar. Till råga på allt har Sverige kalkfattiga jordar där försurningen har tagit fart och märkts mycket mer och snabbare än söderut.

På många ställen i Sverige har man också försurat vatten. Har du någon aning om vilket pH ditt vatten har i kranen hemma?

Syra/bas-balansen

När miljön runt omkring oss inte är i balans så är det stor risk att vi själva också hamnar i obalans. En sak som pH är ganska lätt att mäta. Blod ska hålla mellan 7,38 - 7,42 i pH. Tunntarmen jobbar bäst vid pH 7 eller lite över det, medan pH i magen ska ligga så lågt som 1,7. Både för sur och för osur mage ger upphov till "sur mage".

pH-värdet i munnen förändras snabbt beroende på vad vi stoppar i den, så mätning ska ske före frukost på morgonen för att man ska få ett vettigt värde, vilket är 7,0 eller högre. Urinen däremot ska ligga på pH 6,5 eller lägre. Om salivets pH-värde är lägre än 6,8 så är man försurad oavsett vad urinvärdet ligger på.

Försurning av kroppen gör att njurarna får ett tuffare jobb och har ännu svårare att rensa ut syrorna ur kroppen. Ett pH under 5,5 i munnen ger hål i tänderna. Sjukvården talar sig varma för att vi ska använda fluor för att slippa hål i tänderna, men sällan hör man de anföra lågt pH som orsak.

Mer info på t ex Hälsosidorna och Örtagubben, en av de sajter där man kan köpa pH-papper för att mäta själv. Andra ställen som säljer pH-höjande produkter är pH-balans, Re-fresh och andra hälsokostsidor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License