Fluor sliter på amalgam

Fluor är ett gift

Fluor tillhör gruppen halogener.

Citat om fluor

Artiklar om fluor

Artikel i Dagens Medicin, 2007
SvD-artikel, 2007 om en Harvardundersökning av fluortillsatser i dricksvatten.
Artikel på Vitaviva - av den danske tandläkaren Henrik Lichtenberg.
Artikel om fluorsköljning som religion - medicine professorn Olov Lindahl var kritisk till användning av fluor.
Artikel av Marcus Strömberg
Sveriges Konsumenter i Samverkan - Ramlösa har för höga halter av fluor.
Livsmedelsverket om fluor - det är giftigt och inget livsnödvändigt ämne, ändå är det bra.
Robert Carton, toxikolog - artikel publicerad på DoctorYourself.com

Fluor i svenskt dricksvatten - kommunalt vatten

Stockholm Vatten
Lycksele kommun

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License