Enskilda artiklar och böcker

Man skulle kunna tro att kunskap är fri

…men så är det tyvärr inte alltid.

Nedladdningsbara gratis-filer

Böcker att köpa

E-dokument att köpa över nätet

High mercury emissions from dental clinics despite amalgam separators - Hylander/Lindvall/Gahnberg, 2006

Möjligen positiva till amalgam

Childhood urine mercury excretion: dental amalgam and fish consumption as exposure factors - Levy/Schwartz/Dijak/Weber, 2004
Mercury amalgam dental fillings: An epidemiologic assessment An article from: International Journal of Hygiene and Environmental Health - M. N. Bates, 2006


Tillbaka till Forskning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License