David Korten och fem utvecklingsstadier

David Korten är politisk debattör och insiktsfull tänkare. Han har skrivit flera böcker varav "När företagen styr världen" finns översatt till svenska. Bland de senare finns "The Great Turning: From Empire to Earth Community". Korten använder sig av en modell med fem steg som han ställt samman från psykologers forskning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License