Frisk utan amalgam

frisk utan amalgam - Hur hälsan påverkas av tandfyllningar

Ytterligare en lättillgänglig och grundläggande bok, 112 sidor. Författare är Ann-Marie Lidmark och tandläkare Christer Malmström (se (se även Amalgamförgiftad?).

Boken är lite mer vetenskaplig med åtskilliga litterturhänvisningar. En bra startbok med lite mer akademisk inriktning. Den innehåller även tre intervjuer med personer som haft besvär av tandlagningar: Monica Thörnell, Kennet Hjelm och Ewa-Lotta Berg, samt inledning av Bo Holmberg (fd minister).

Utgivningsår: 2005
Förlag: Natur och Kultur/Fakta
ISBN: 91-27-35630-2
Kostnad: dryga hundralappen


Tillbaka till Böcker om amalgam

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License