Trötthet och värk

Trötthet och värk - Fibromyalgi och andra sjukdomar

Fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom - professor Robert Olin.

Symptomen på FMS och CFS är mycket snarlika kvicksilverförgiftning, vilket nämns i förbifarten. Författaren försöker förklara vad som sker i kroppen vid dessa tillstånd och kan tillföra mycken kunskap.


Kommentar:
På flera platser har jag sett misstankar om att flera av de stora okända syndromen (fibromyalgi, MS, CFS - kroniskt trötthetssyndrom, Alzheimers od) både liknar kvicksilverförgiftning och har i vissa fall gått tillbaka eller försvunnit vid sanering. Det finns dock ännu inga vetenskapliga belägg för sådana tankar, men idén är tankeväckande.


Tillbaka till Böcker om amalgam

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License