Amalgamförgiftad?

En kortfattad och lättillgänglig bok om vad det innebär och vad man bör göra. 72 sidor. Boken kan köpas av författarna direkt eller genom Tandvårdsskadeförbundet.

Skriven av leg tandläkare Christer Malmström och journalisten Annika Jeppsson-McClintock som själv varit sjuk av amalgam.

Boken inleds med Annikas egen berättelse om hur det är att vara sjuk av amalgam, hur illa man kan bli bemött i vården och även i andra sammanhang. Hon frågar efter sunt förnuft och kan inte förstå varför patienter med dolda problem som kvicksilverförgiftning ska tvingas bli hånade av de som är satta att hjälpa.

Malmström betonar patientens egen roll och ansvar i att bli frisk igen. Här finns gott om "första-hjälpen-information" för den som drabbats.


Tillbaka till Böcker om amalgam

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License