Blogg

Egna erfarenheter som jag gör under resans gång

Genom att dela med sig av erfarenheter tror jag man lär sig mycket. Det är de personliga resorna och upplevelserna som har nerv och liv i sig. Statistik och torr information ger inte samma inspiration och impulser.

Hälsodeklaration
Bemötanden i vården

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License