Artiklar

Artiklar om amalgam och kvicksilver

Det här är artiklar som är skrivna på "vanligt" språk. Det finns även vetenskapliga artiklar, men de ligger här.

På svenska

Kvicksilver - hur det skadar oss - Hälso-Lasse, homeopat i Trollhättan.
Artikelserie i Piteå-tidningen 1999
Artiklar hos Tandvårdsskadeförbundet ca 70 olika artiklar
Ulf Bengtssons hemsida - Dentala material i endodontisk praxis samt fler artiklar av andra författare.

På engelska

Reversing Alzheimer's Disease - Tom Warren om att kvicksilver verkar spela en central roll i uppkomsten av alzheimers. Genom kvicksilversanering skulle alzheimerpatienter i ett tidigt stadium kunna återfå en hel del av hälsan.
Kvicksilver och autism - Den amerikanske forskaren Boyd Haley argumenterar för att kvicksilver i vaccin och andra mediciner förklarar autism. Artikeln är ett svar på en forskningsrapport som hävdar att inget samband finns.
Amalgam Silver Fillings and Chronic Mercury Poisoning
Mercury on the Mind - Donald W. Miller Jr om de största kvicksilverkällorna i USA - amalgamfyllningar och vacciner. Kvicksilver från fisk och skaldjur kommer långt ner på listan till skillnad från vad Socialstyrelsen hävdar är fallet med Sverige.
Mercury Poisoning and ADHD
On the Instability of Amalgams - Ulf Bengtsson
The symbiosis between the dental and industrial communities and their scientific journals - Ulf Bengtsson

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License