Amalgamsanering

Låta vara eller ta bort - det är frågan

Det är en fråga om pest eller kolera för att använda ett bekant uttryck. Att ha amalgamet kvar innebär en ständig belastning och förgiftningsprocess, men att ta bort amalgamet är svårt utan att man får akuta besvär som är ännu värre.

Christer Malmström heter en tandläkare som har lite tips och idéer.

På Curezone finns denna lista över försiktighetsåtgärder - Protocol for Amalgam-Silver-Mercury-filling removal

Huggins Applied Healing Program - Solutions - det räcker inte att bara sanera amalgamet, man bör även avgifta kroppen och skapa en hälsosam inre miljö.

Mintera - tips från Håkan Helgetun i Västervik.

Att tänka på före

Filmsnutt om vad man bör tänka på när man förbereder amalgamsanering.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License