Allt är symptom

Det är lätt att falla i fällan och gå på retoriken från skolmedicinen, men om man lutar sig mot kvantfysikaliska lagar istället för den newtonska världsuppfattningen (som är minst 200 år gammal men ändå envist hålls fast vid av allopatin), så ser man världen ur ett annat perspektiv. Det är detta perspektiv som kan få dig att förstå källan till dina problem.

Genom att betrakta alla dina sjukdomar, åkommor och besvär som symptom så får du andra svar än om du bestämmer dig för att något av problemen är grunden till allt. Skriv en lista på alla besvär du har och haft de senaste åren och sätt det = X. Börja sedan leta efter vad X kan vara.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License