Allopatins myter

Varje ideologi och religion har sin egen mytbildning. Det verkar ofrånkomligt. Vissa myter är harmlösare än andra, men när de grundlöst gör skada är det dags att syna dem i sömmarna. Det är exakt det som många utanför, men även inom, skolmedicinen håller på med. Ett paradigmskifte är kanske på gång.

En kropp kan inte läka sig själv
Psykiska besvär beror på kemi i hjärnan

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License