Aktuell politik

Händelseutvecklingen på området

Sverige

Glödlampor föbjuds och vi blir nu hänvisade till "lågenergilampor". Dessa innehåller kvicksilver och är farligare än vanliga glödlampor. Lågenergilamporna drar mer än vad som anges på dem eftersom de arbetar "reaktivt" elektriskt sett. (090221)
Dentalmaterialutredningens slutbetänkande från 2003 om hur patienter med amalgamproblematik ska bemötas bättre i vården.
Motion om bättre utbildning av läkare och tandläkare för hur patienter som anger amalgam som sjukdomsorsak ska bemötas och behandlas.

USA

2008 Juni Amalgam avger kvicksilverånga enligt FDA - "Moms Against Mercury" har förmått FDA att vända i amalgamfrågan.

Maine första delstat att begränsa användningen av amalgam genom lagstiftning (2001).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License