Välkommen!

Den här sajten handlar om kvicksilver, hur farligt det är, var man kan råka ut för det och vad man kan göra för att bli frisk om man är förgiftad av det.

Den här sajten startade jag därför att jag själv starkt misstänkte att kvicksilver är en huvudorsak till att jag mått sämre och sämre under 25 år, varav de sista fem åren bara gått under tiden jag varit sjukskriven för "depression". Den enda behandling jag erbjudits är anti-depressiva och samtalsterapi. Pillren har jag vägrat att äta eftersom jag hela tiden känt att det är något fysiskt. Vården har dock inte varit det minsta intresserad av att undersöka orsakerna, utan glider med enkelhet undan ansvar genom att hävda att jag är hypokondrisk. Enligt andra jag träffat som har erfarenheter av detta är jag långt ifrån ensam. Vi är antagligen så många som hundratusen bara i Sverige.

"Tack och lov" fick jag en följdsjukdom som pekar på "obotlig" sjukdom, något som inte kan avföras som hypokondri, så ett tafatt och lamt försök till undersökning har påbörjats sommaren 2008. Jag har dock inga större förhoppningar om att det kommer att leda till något konstruktivt vad min hälsa beträffar.

Om du eller någon du känner har liknande erfarenheter och du vill utbyta tankar om detta - välkommen! Du kan både läsa på info-sidorna och diskutera i forumet. För att skriva i forumet måste du bli medlem: klicka på Create account längst upp på sidan.


Kronisk utmattning har länge diskuterats. Är det en sjukdom eller ej? Är de som drabbas hypokondriker och lata, eller har de något annat problem som bäst tas omhand inom psykiatrin? Mitt svar är NEJ, vi är varken hypokondriker eller sjuka i huvudet. Vi är extra känsliga och är exempel på "det moderna samhällets baksida" där olika miljögifter som t ex kvicksilver ingår. Vid närmare betraktelse av hur man bedömer just kvicksilver i olika läger, visar det sig att logiken kring hanteringen är minst sagt märklig. Eller vad sägs om detta;

Naturvårdsverkets föreskrifter säger att amalgam ska hanteras mycket försiktigt, bäddas in i särskilda material för att sedan slutförvaras i bergrum. Men enligt Försäkringskassan och vården så är amalgam ofarligt, åtminstone så länge det finns i våra munnar.

Forskningsrådsnämnden gav 1997 i uppdrag åt Mahts Berlin, professor i miljömedicin, att begrunda amalgamets skaderisker. Han kom fram till att det kan finnas upp till en halv miljon svenskar som på något sätt får hälsoproblem pga amalgam.

Vården går på knäna och kan inte hjälpa utmattade människor med diffusa symptom. Det enda de erbjuder är anti-depressiva för att lugna ner individerna. De prover som skulle kunna tala om sanningen om förgiftningssymptomen är inte sanktionerade av Socialstyrelsen. De som är utsatta har ingenstans att vända sig utom till privata terapeuter inom alternativ hälsovård. Om man hamnar rätt eller inte i den branschen är ofta ett lotteri. Därför vill jag samla alla fakta jag kommer över, alla diskussioner och förslag på åtgärder för att bli frisk. Om du är sjuk eller letar info därför att någon du känner behöver hjälp, så hoppas jag att du hittar vad du finner. Kanske på den här sajten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License